Yrittäjä, miten teet tuloksellista markkinointia?

Olet perustanut yrityksen, jolla on toimivaksi testattu tuote tai palvelu, hyvin suunniteltu budjetointi ja ajatus asiakasryhmästä, jota tuote tai palvelu voisi kiinnostaa. Miten asiakkaat sitten tavoitetaan? Tässä kohdassa markkinointi astuu mukaan kuvioihin. Ajatus markkinoinnin tekemisestä voi tuntua työläältä, sillä se vaatii monen uuden asian ja työkalun omaksumista, kykyä viestiä vaikuttavasti ja tunnistaa oikeat kanavat, joissa juuri sinun asiakkaasi viettävät aikaa. Tässä artikkelissa jaamme parhaat vinkit siihen, miten yritystä markkinoidaan.
Markkinointisuunnitelma on hyvä pohja kaikelle tekemiselle. Markkinointisuunnitelma voidaan nähdä osana liiketoimintasuunnitelmaa, joka on lähes pakollinen osa yrityksen perustamista. Markkinointisuunnitelma kuitenkin pureutuu markkinoinnin kysymyksiin, esimerkiksi: Mikä on tuote tai palvelu, mikä on yrityksen tavoite, missio ja visio, kenelle tuotetta tai palvelua markkinoidaan ja millä keinoilla, missä kanavissa ja millä aikataululla markkinointia suoritetaan? Kanavia on loputtomasti: esimerkiksi paalaukseen erikoistunut Geobear voisi markkinoida Facebookissa, Googlen maksetuissa mainoksissa sekä paikallislehdessä ja -radiossa. Markkinointina voitaisiin nähdä myös messuille osallistuminen ja oppilaitosvierailut, joissa olisi mahdollista verkostoitua ja jäädä tulevien maansiirron ammattilaisten ja insinöörien mieleen.

Budjetti on toinen tärkeä kysymys. Vain aika näyttää, paljonko rahaa yrityksen markkinointiin on lopulta kannattavaa laittaa. Uuden yrityksen markkinoinnissa tullaan menemään metsään, kun kokeillaan, mitkä kanavat tavoittavat eniten asiakkaita, mutta virheiden kautta löytyy lopulta juuri oikea kohderyhmä ja kanava. Markkinointia on mahdollista tehdä pari kertaa vuodessa isommin tai jatkuvasti pienemmin, mutta sen on oltava jatkuvaa, jotta pysyt asiakkaidesi mielessä ja algoritmit suosivat sisältöäsi myös jatkossa. Pienellä budjetilla voi tehdä digitaalista markkinointiviestintää, jos yrityksen budjetti ei taivu suurempiin panostuksiin alkuvaiheessa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.