b2b-markkinointi

Aloitetaan ihan alusta: mitä b2b-markkinoinnilla oikein tarkoitetaan? b2b-markkinointi, eli business to business -markkinointi tarkoittaa yritykseltä yritykselle suuntautuvaa erilaisten tuotteiden tai palveluiden markkinointia. Jos yrityksesi haluaa panostaa yritysmyyntiin, sinun kannattaa ehdottomasti perehtyä yritysmarkkinointiin ja oppia hyödyntämään sen koko potentiaali sinun yrityksesi kannalta. Ennen b2b-markkinointistrategian rakentamista tai kehittämistä kannattaa määritellä vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: mitä myyt, kenelle myyt ja ketkä ovat pahimmat kilpailijasi. Näiden avainkysymysten avulla sinun on helpompi lähteä rakentamaan toimivaa b2b-markkinointistrategiaa, joka on sekä tavoitteellinen että yrityksesi tavoitteita varten optimoitu kokonaisuus. Jos et ole määritellyt omaa asiakassegmenttiäsi tai benchmarkannut kilpailijoitasi, ei b2b-markkinointistrategiasi rakennu vakaalle pohjalle.